Aanleg kavelweg gestart

De KAVELwEG

De weg die wordt aangelegd is de eerste weg in Oosterwold die niet volgens het traditionele concept (zand, mengranulaat, toplaag) wordt aangebracht. Onze kavelweg-vereniging heeft gekozen voor een andere constructie. Het is eigenlijk wat de Romeinen al deden alleen nu in een nieuw jasje wordt uitgevoerd.

Eerst wordt een een grondverbeteraar (zand/kalk) toegepast om het cunet te verstevigen. De verhouding is bepaald in het lab naar aanleiding van monsters die genomen zijn van de bodem. Daarna wordt een cementgebonden fundatie aangebracht welke wordt afgewerkt met asfalt. Dit gebeurt al tijdens de bouwperiode. Na de bouw zal een tweede laag asfalt worden aangebracht om de weg af te werken.

Eerste STAP

Gisteren zag het terrein er nog ruig uit met veel onkruid in allerlei soorten en maten.

Het stuk van de Reimslaan waar wij aan komen te wonen ligt parallel aan het Kathedralenpad op eigen grond. De kavelweg op dit stuk wordt 4.5m breed hetgeen conform de regels van Oosterwold is. Op dit gedeelte vindt namelijk enkelzijde ontsluiting plaats van de woningen.  Verder in het gebied wordt de Reimslaan 5.5 meter breed, de breedte die benodigd is bij tweezijdige ontsluiting.

Vandaag was het aanzicht van dit stukje Oosterwold beduidend anders.

Een geul van 5.4 m breed met een diepte van 40 cm. De vrijgekomen klei ligt aan weerszijde van de weg. Door de vereniging is een overeenkomst gesloten met Staatsbosbeheer om het cunet in hun kavel te mogen aanleggen. In de blootgelegde laag zal in de volgende fase de grondverbetering worden aangebracht. Eerst zal de weg geheel uitgegraven worden alvorens dit plaats vindt.

Echter na weken droogte is het ’s avonds eindelijk gaan regenen. En de hoeveelheid regen die gevallen is doet vast iets met de klei.

(buienradar 20180529)

Wachten op de kavelweg

Waterberging

Nu de grond in eigendom is maar er nog geen kavelweg om bouwverkeer op de kavel te krijgen. Gelukkig heeft een rupsvoertuig dit probleem niet. Om twee redenen is daarom begonnen met de graafwerkzaamheden van de water berging.

Water is een ‘dingetje’ in Oosterwold. Vanuit andere initiatieven hadden we al vernomen dat je zomers te kort hebt en ’s winters te veel. De vette klei droogt zomers uit en hierdoor ontstaat een harde bovenlaag vol met scheuren. Na hevige regenval wordt het modderpartij waarbij het de kunst is het oppervlakte water zo spoedig mogelijk de waterberging  in te krijgen.

Berekeningen voor onze kavel zien er als volgt uit.

Voor de kavel hebben we gekozen voor drie varianten.

  1. Een vijver als waterberging op eigen kavel
  2. Een ondiepe wadi langs de rand
  3. Reliëf aanbrengen in het landschap (taluds)

Het graven van zowel de vijver als de wadi heeft in totaal twee dagen geduurd. Water wat van het talud rond het huis af komt enerzijds in de wadi aan de zuidwest worden opgevangen, anderzijds aan de wadi aan de noordzijde.

Al het water wordt opgevangen in de vijver. Deze waterberging op eigen kavel is bijna 30 meter lang en ruim 2 meter diep. Dit is ruimschoots voldoende om de hevige stortbuien te kunnen bergen. De diepte is diep genoeg om ook als zwemvijver te fungeren echter dat is niet onze intentie.

Na het graven staat de vijver geheel droog. Hoewel we ver onder het grondwaterpeil van 5.20 -NAP zitten is de doorlaatbaarheid van de bodem (zo) slecht dat vijver niet volloopt. Door de droogte daarna blijft het een afgrond langs waar geen enkele vorm van water is terug te vinden.

De vrijgekomen klei blijft allemaal op de kavel. Het enorme talud rond het huis zal meer klei vergen dan vrij gekomen is door het uitgraven.

Al met al is het een imposante berg die alvast ervoor zorgt voor zetting van de grond. Bij het uitgraven van de fundatie zal nog wat vrijkomen maar de rest zal moeten worden aangevoerd. Iemand nog klei over 😉    ??

 

Wat vooraf ging

Het verwerven van grond in Almere Oosterwold is een proces wat veel tijd kost.

In september 2015 hebben we een stip op de kaart gezet. Dat werd inititiatief 181.

2015

Alhoewel dat niet direct de definitieve plek werd. Na een keer schuiven is de uiteindelijke locatie gevonden en hebben we in maart 2016 een intentieverklaring getekend. In juni is de anterieure overeenkomst getekend waarna het tijd is voor de bouw aanvraag. Deze is door allerlei redenen in februari 2017 ingediend en mei 2017 verleend. Grondoverdracht heeft door gedoe rond de kavelweg in april 2018 plaatsgevonden.

2018

Het proces van stip naar grondeigenaar heeft dus bijna 3 jaar geduurd.