Fundatie – laatste fase is de opbouw

Hoewel de vertraging van de fabriek er voor zorgt dat we dit jaar niet kunnen bouwen is er toch enige voortgang noodzakelijk voor de opbouw van het fundatieblok. Aangezien we de veld/straat kast voor de elektra op het fundatie blok geplaatst is kan de nuts niet eerder aangesloten worden dan dat het blok gereed is.

Daarom is men verder gegaan met de realisatie van het anderhalf meter hoge voetstuk van het huis. Als eerste is de opwaaiverankering verlengd.

De licht metalen stangen steken hiermee voldoen boven het blok uit om straks de metalen ankers aan te kunnen bevestigen met simpelweg enige moeren. Gezien de dikte hiervan zal het huis zeker niet meer om kunnen vallen.

Daarna is wederom veel staal toegevoegd en wordt de uiteindelijk vorm zichtbaar. Duidelijk is nu ook de uitsparing voor de motor te zien. Ankers hiervoor worden later aangebracht en worden niet mee gestort. Daarna is de bekisting geplaatst.

Door middel van extra trekstangen wordt de bekisting op zijn plaatst gehouden tijdens het storten van het beton. Het worden er in totaal rondom toch nog een behoorlijk aantal.

Na het plaatsten van de bekisting is het tijd om ook de doorvoeren te organiseren. Riolering, water, elektra warmtepomp, afwatering, motorsturing, alles wordt met de nodige hindernissen door het staal ‘gevlochten’. Alles zit erin met 1 extra reserve invoer (je weet maar nooit).

Om de bovenzijde volledig vlak en horizontaal te krijgen worden als laatste stap de hoeklijnen geplaatst. Voor de zekerheid alvast een tyleenslang door de invoer aangebracht. Er is tevens een extra tyleenslang aangebracht welke direct door beton loopt (reserve voor bv buiten kraan). ook de ijzers welke de bovenzijde van opwaaiverankering op zijn plaats moeten houden liggen erop dus het beton storten kan beginnen.

En vandaag was het dan ook zover.

Met drie man sterk worden twee betonwagens heel voorzichtig in het bouwwerk gestort. Met spatels is men nog enige tijd bezig om alle hoekjes en gaatjes te vullen en glad te krijgen.

Het resultaat is een mooi blok beton. Uiteraard wordt het nu afwachten tot de bekisting eraf mag. Dan kunnen we het eindresultaat in volle glorie aanschouwen 🙂

 

 

Off-Grid

We zijn alvast op de kavel gaan wonen. Enerzijds om bij de bouw zo min mogelijk reistijd te hebben, anderzijds omdat het een fantastisch gebied is om te wonen. Aangezien er geen enkele voorziening aanwezig is, zijn we volledig off-grid. Dat blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig.

Riool

Een riool is er niet in Oosterwold. Wellicht dat de gemeente in de toekomst verplicht is om dit te doen aangezien  de wet mileuebeheer staat det een gemeente verplicht is (zorgplicht) al het afvalwater in te zamelen. Het is nog niet zover en tot die tijd moeten de initiatiefnemers dit zelf op lossen. Je dient dan een IBA (Individuele Afvalwater Behandeling) in combinatie met een helofytenfilter te plaatsen.

 

IBA’s zijn er in verschillende klasse maar in Oosterwold dient dit tenminste een  klasse 3B te zijn. Deze verwijdert naast zwevende stoffen ook stikstof en fosfaat.

De installatie bestaat uit niet meer dan twee tanks wat buismateriaal, folie en interne materialen.  De ene tank is de septic tank, de andere de pompput. Na het ingraven van beide tanks is er de aanleg van helofyten filter.

Een grote kuil met wat folie erin om het water in de bak te kunnen houden. De drainage slang onderin zorgt voor de afvoer van gereinigde water nadat het door het filter is heen gezakt. De bak wordt gevuld met grind en zand en filter substraat.

In de toplaag bevindt zich de aanvoerbuis welke afgedekt wordt met grind.  In het grind worden wilgen of riet geplant. Bij ons is de keuze riet.

Stroom

Elektriciteit is er (nog) niet. Je zou eenvoudig een aggregaat aan kunnen schaffen en deze 24 uur per dag laten draaien. Dat is uiteraard kostbaar en niet echt milieu vriendelijk. Dus gaan we over op zonne-energie. Uiteraard weten we al op voorhand dat we dit niet het hele jaar gaan volhouden omdat er simpelweg te weinig zonopbrengst is in de koude maanden. Maar we maken wel alvast een start.

De installatie is simpel. Het aggregaat is voor nood en als er een dag geen zon is. Vanuit twee zonnepanelen wordt door middel van een MPPT de accu geladen. Deze heeft voldoende capaciteit om, wanneer deze vol is, ’s een dag lang van energie te voorzien. Dat bestaat eigenlijk uit koel/vrieskast, lampen, computer’s/TV en laders voor mobieltjes. Ook de  hydrofoorpomp en de pomp van het helofyten filter zijn aangesloten.

UIt het overzicht van september kun je zien dat we 6 dagen het aggregaat hebben moeten gebruiken. In totaal ongeveer 9 uur om de accu bij te laden. In totaal is de accu 11 dagen niet geheel geladen geweest maar ja, wel voldoende om op te kunnen leven (lang leven de statistiek).

Water

Water komt al er ook elektra komt. Dus dat moet je regelen. We hebben een water tank van 1000 liter naast de tijdelijek woning. Door middel van een hydrofoorpomp zorgen we dat we voldoende waterdruk hebben voor de kranen en douche.  De wasmachine staat niet aangesloten dus de was doen we elders. Met drie personen gaat de watervoorraad ongeveer 1.5 week mee. Dan halen we weer nieuw water en pompen deze over in de tank. Dat proces neemt wel 3 uurtjes in beslag.

Verwarming

Voor de verwarming, koken en warm water hebben we een gasfles van 10kg. Het warmwater wordt verzorgt door een geiser. De waakvlam zelf slurpt al redelijk wat gas op. Als de kachel dan aangaat dan is de fles snel leeg. Er is bijverwarming voor de winter welke elektrisch is maar dan zal toch wel de nuts aangesloten moeten worden. (of het aggregaat moet vaker aan).