Het idee

WAAROm is Rond beter

Al een aantal eeuwen leeft de mens in hoekige ruimten zonder zich af te vragen waarom we dit doen. De vormen hebben niets gemeen met de natuur om ons heen. De hedendaagse steden zijn veelal opgebouwd uit betonnen blokkendozen in zowel breedte als hoogte. De sfeer die door deze bebouwing bewerkstelligd wordt is individualisering. Organische, ronde vormen geven mensen een gevoel van rust en dichter bij de natuur te staan. In harmonie met de natuur en deze harmonie zit duidelijk in de vorm.

In de natuur is niets recht en hoekig. Het is geen toeval dat spiritualiteit mensen altijd geïnspireerd heeft tot bolvormen, het is de vorm die inspireert en natuurlijk is. Vele belangrijke gebouwen zijn koepelvormig, van presidentiele huizen tot congreszalen en musea.

 

Almere-Oosterwold is het landschap van initiatieven.  Door organische gebiedsontwikkeling ontstaat een nieuw soort landschap doordat de zeggenschap voor een groot deel bij de initiatiefnemers komt te liggen.  Op zich is dit niet nieuw maar een mogelijkheid om tot andere leefwijze te komen en andere gebouwen dan gebruikelijk kunnen hier nu ook worden gerealiseerd. Door de tijd zal het gebied zich ontwikkelen tot een stad met veel ruimte voor natuur en stadslandbouw. Zelfvoorzienend en met een inrichting van de natuurlijke omgeving door initiatiefnemers. Daar hoort een habitat in thuis die in deze natuur past. Dat is de motivatie geworden om dit initiatief hier te starten.

De Kavel

In de voormalige Eemvallei lijkt de geschiedenis zich te herhalen. Door het opnieuw vestigen van bewoners rond deze locatie zal het gebied wederom tot bloei komen. De insluiting enerzijds, tussen de bossen bij het Kathedralenpad, en anderzijds de nog te ontwikkelen nieuwe natuur maakt de keuze voor een kavel op deze specifieke plek in Oosterwold aantrekkelijk.

Het doel is een natuurlijke woonomgeving te creëren waarin een ecologische woning met een natuurlijke vorm in de omgeving geïntegreerd wordt.  Daarbij is het streven zelfvoorzienend te wonen en werken in natuurlijke omgeving met respect voor de natuur en de mensen om ons heen.

Voor de inrichting van de kavel is gekozen voor een centrale ligging van de woning. Voor de vormen van de oppervlakte verdeling zijn zoveel mogelijk organische vormen gebruikt, hetgeen in schril contrast staat met de kavelgrenzen. Er zijn in totaal drie gebouwen gepland.

De waterpartij aan de (noord)oostzijde vormt een eigen waterberging. Het landbouwgedeelte is op gedeeld in drie gebieden. Tegen het Kathedralenpad bevinden zich fruitbomen en eetbare struiken. Er is een gedeelte ingericht meteen weide voor schapen. Het grootste gedeelte is gereserveerd als moestuin. Een gedeelte zal ingericht worden volgens Holzer’s permacultuur.